Nyttan av det onyttiga
Om man inte förstår nyttan av det onyttiga och onyttan av det nyttiga, då står man främmande inför konsten, och ett land där man står främmande inför konsten är ett land av slavar och robotar, ett land av olyckliga människor, av folk som varken skrattar eller ler, och i ett sådant land utan själ, humor och skratt råder ilska och hat.

Eugène Ionesco

En glad kyrka?
Det var endast som glädje Kyrkan kunde vara segerrik i världen. Den förlorade världen när den förlorade glädjen, när den upphörde att vittna om den. Av alla anklagelser mot de kristna har den mest fruktansvärda formulerats av Nietzsche när han sa att de kristna inte har någon glädje.

Alexander Schmemann

Skäms den som inte skäms
Att skämmas ligger i tiden. Den som inte knäar under någon form av skam har särskilt starka skäl att skämmas. Och skulle man mot förmodan inte komma ihåg att skämmas är det bara att öppna tidningen. Mycket har varit kopplat till klimatet, med flygskam, köttskam, klädskam, bilskam och haloumiskam. Vittnesmålen om skam och vidhängande ångest har varit ett dominerande inslag på parnassen.

Fredrik Johansson, Axess nr 6/2022

Skammens nådegåva
Jesus har gett mig meningen med mitt liv här på jorden, och dessutom hoppet om ett evigt liv. Han har sett på mig med barmhärtighet, han har gripit tag i mig och sänt mig på min väg genom livet. Och han har gett mig en viktig nådegåva, nåden att kunna skämmas, att kunna känna skam. [... Som profeten Hesekiel säger:] »Du ska inse att jag är Herren. När jag ger dig förlåtelse för allt vad du gjort ska du minnas och blygas, så att du inte kan öppna munnen, säger Herren». Erfarenheten av skam är någonting positivt, den får dig att inse din kallelse, vem du är och den undergräver högmodet och högfärden.

Påven Franciskus, Signum nr 7/2016