Nummer 20/2022 av SPT är på väg via järnväg och postbil och här kommer det också via fiberkabel och kilobytes. Vi får bl.a. läsa två artiklar om kyrkan ämbete. Flera recensioner och som vanligt predikoförberedande material till kommande söndagar. God läsning!

Fri läsning för alla

Vågar kyrkan vara onyttig?
Frestelsen kan bli stark för kyrkan att vara nyttig för att visa sitt existensberättigande. Det gäller inte minst en nationalkyrka som Svenska kyrkan dominerad av partipolitiska grupper. Lagiskhet och aktivism ligger nära till hands.
Svensk neutralitet i upplösningstillstånd
Här hade vi funnit Sveriges roll i världen, vårt ansvarsområde. Inte i de nationella intressenas konkurrens, utan i det oegennyttiga engagemanget.
Veckans citat
Nyttan av det onyttiga. En glad kyrka? Skäms den som inte skäms. Skammens nådegåva.

Annons

Artiklar för prenumeranter

Vem tillhör kyrkan?
I början av året väckte påven Franciskus tal vid en allmän audiens den 2 februari en viss reaktion bland konservativa katoliker, som till och med anklagade honom för heresi.
Prästämbetet som Kristusrepresentation
Det är inte för mycket sagt, att representationstanken länge låg i träda i vår svenska kyrka. När den aktualiserades genom den högkyrkliga rörelsen, stötte den på motsägelser.
Den otillräcklige prästen, del ett
Vad som blir tydligt i Greenes roman är ämbetets outplånliga karaktär – prästämbetet är inget som prästen kan gå in i och ut ur. Inte ett ibland i ämbetet, ibland inte. Ibland tillgänglig, ibland inte. Utan en gång kallad, alltid kallad. En gång vigd, alltid vigd.

Annons

Recensioner

Nygrens Eros och Agape under luppen
På initiativ av framlidne professorn Bengt Hägglund har Johan Herbertsson gett sig i kast med att berätta om Nygrens vetenskapliga utveckling från i stort sett doktorsavhandlingen Religiöst apriori (1921) till det andra bandet av Den kristna kärlekstanken genom tiderna (1936).
Gott och blandat
Anders Brogren recenserar Christian Braws En vidgad värld – Essayer och uppsatser, utgiven på Artos förlag.
Växjö stifts historia
SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra.
Skakande om sekten
Inte minst bör boken läsas som påminnelse om att det är inte är några särskilt galna människor som dras in i sekter och andra trånga sammanhang – och som därefter har svårt att ta sig ut ur dem.
Palatset som försvann
I Vadstena klosterområde genom tusen år ges en bred och översiktlig beskrivning av klosterområdet och de olika byggnader och föremål som ingår i detta. Tidigare har klosterkyrkan och trädgårdarna fått sin beskrivning, men nu ges ett helikopterperspektiv på helheten, och resultatet är lyckat.
Påven som gick i pension
Vatikanologins irrgångar är säkert än mer komplicerade än kremlologins, inte minst på grund av att den sysslar med världens äldsta organisation, som Franciskus försöker reformera men tycks tvingas göra det i rejäl motvind, även från dem som till en början välkomnade honom.

Annons

För predikan

Artonde söndagen efter trefaldighet
När vi ser dessa tre bibelläsningar tillsammans finner vi en röd tråd, nämligen människans behov av överlåtelse, efterföljd och tillit till Gud.
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Vi möter i söndagens bibelläsningar Abraham, Timotheos och den blindfödde – trons förebilder. Gåvan att få leva i tro är ett privilegium som utmanar. Men som Gunnar Rosendal skriver om denna söndags budskap: »det är Herren Kristus som står i centrum, han som hjälper i allt trons trångmål».

Annons

Tyvärr har det varit fel svarsadress till detta nyhetsbrev. Har ni svarat på det för att ställa frågor och ge kommentarer så har de tyvärr försvunnit. Adresserna att skriva till är följande:

Kommentarer om innehåll: berth.londahl@pastoraltidskrift.se
Tekniska frågor och webbprenumeration: admin@pastoraltidskrift.se
Fakturor och pappersprenumeration: ekonomi@pastoraltidskrift.se
Annonser: annons@pastoraltidskrift.se
Anmäla tjänster och tillsättningar: tjanster@pastoraltidskrift.se