Ja, vem tillhör kyrkan? Artikelförfattaren utgår från ett tal som påven Franciskus höll i februari, där han tycks upplösa gränsen mellan tillhöriga och icke-tillhöriga. Omfattar kyrkan hela mänskligheten? De döpta? De troende. Artikeln visar på en tendens inom kyrkorna att göra alla människor till ett kyrkans Vi. Alla är med, vare sig man vill eller inte. Men här ställs även frågorna om vilka konsekvenser ett sådant synsätt kan få. – Förf. är kyrkoherde em.

I början av året väckte påven Franciskus tal vid en allmän audiens den 2 februari en viss reaktion bland konservativa katoliker, som till och med anklagade honom för heresi. Någon mera ingående uppmärksamhet ägnades väl inte saken, men den har dock ett betydligt större intresse, eftersom den aktualiserar den förskjutning som tycks ha ägt rum i många kyrkors sätt att se på vem som tillhör kyrkan och i grunden vem som är kristen.

Påven sa då bland annat att »ingen kan utesluta sig från kyrkan» och att även de som förnekat tron, avfällingarna, de som förföljer kyrkan, de som förnekat sitt dop, hädarna, ja, alla (tutti), hör hemma i kyrkan (sono a casa). Han identifierade till och med kyrkan med de heligas gemenskap (communio sanctorum), det vill säga hävdade att alla döpta tillhör denna gemenskap, utan att han till synes gav akt på den skillnad som rimligen måste finnas mellan kyrkan som Kristi kropp och den eskatologiska gemenskapen.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in