Församlingstillväxt med eller utan Jesus
Forskarnas antagande om sekulariseringens risker för kyrkor har fått stort genomslag. Endast genom att tona ned det kristna budskapet och anpassa det till aktuella trender i samhället har många kyrkliga ledare fått uppfattningen att deras församlingar skulle vara attraktiva för en annars ointresserad omgivning. Genom att sekularisera sig själva har de trott att kyrkan skulle bli relevant. ... Ett återkommande sociologiskt samband som överraskar en del är att de kyrkor och församlingar som valt att tona ned Jesus i sitt budskap för att vara öppna och nå fler i stället tenderar att vara de kyrkor som når minst människor och tappar flest anhängare. Däremot växer kyrkor där Jesus är ett självklart centrum.

Magnus Hagevi, Dagen 14/10 2022

Det nyaste
Idén att det nyaste automatiskt är det rätta är fortfarande en ofta outtalad utgångspunkt för det offentliga samtalet. Och eftersom religionen inrangerats bland det omoderna marginaliseras den fortsatt på bred front, inte minst inom utbildningsväsendet, massmedier och övrigt kulturliv.

Ulf Jonsson, Signum nr 6/2020

Gudstjänstevents
När jag såg en gudstjänst presenteras, där kyrkoherden stod för »manus», kunde jag förstå att det nya normala är föreställningar, events. Utan församling, en medveten och levande församling, måste det bli föreställning med manus av kyrkoherden eller någon annan i arbetslaget. Också detta är logiskt för den andra religionen, den som inte är kristen tro – den tro som innefattar kyrka, ord, sakrament och ett heligt folk.

Dag Sandahl, Världen Idag, 8/10 2022

Räddningen
När jag prästvigdes på 1980-talet fanns det inga sådana uppförandekoder [Svenska kyrkans uppförandekoder]. Det viktiga var att man trodde på Kristus. Det räckte, men det kanske inte räcker i dag. Det viktiga tycks vara politisk korrekthet. Men politik kan inte rädda en människas själ, det kan bara Kristus.

Kerstin Breitholtz, Kyrkans Tidning nr 42/2022