Det sekulära dilemmat

Det finns en paradox i vår sekulära materialistiska kultur som inte är helt enkel att lösa. Å ena sidan saknar människan ett principiellt filosofiskt skydd, vilket gör de svaga särskilt utsatta. Å anda sidan innebär sekularismen att det här livet är det enda vi har, vilket gör det enskilda livsprojektet oproportionerligt viktigt. Livet och lyckan blir en religion i sig självt.

Daniel Ringdahl, Till Liv nr 1/2022

Det oföränderliga

Politik handlar om det som kan ändras, religion om det som inte kan ändras, förnuftet begriper världen, religionen förhåller sig till det obegripliga. Att vi med hjälp av det rationella förnuftet hela tiden kan utvidga gränserna för vår insikt och göra vårt nya vetande nyttigt så att så många människor som möjligt får bättre levnadsvillkor utesluter inte en medvetenhet om att det alltid kom- mer att finnas en rest som vi å ena sidan varken kan förstå eller bemästra, å andra sidan inte heller slippa förhålla oss till. Kärleken och döden, till exempel.

Søren Ulrik Thomsen, Tro mod ritualet,2020

Abstrakt tro – eller lärjungaskap?

Svenska kyrkan har fantastiska byggnader, rik liturgi, kompetenta medarbetare, mycket pengar och ett viktigt budskap. Men man har svårt att visa hur detta budskap ska omsättas i liv och gemenskap. Man ryggar inför det som ibland kallas för lärjungaskap, och det leder till att tron blir abstrakt.

Joel Halldorf, Expressen 8/2 2022

Joker på handen

Och han är troende, säger du – det kan han väl också göra karriär på; att vara »troende», det är som att ha joker på hand.

Theodor Fontane, Stechlin (1896)

Sjukt?

Det smärtar mig på djupet, men jag är övertygad om att delar av den profetisk-karismatiska rörelsen är mycket sjukare än jag någonsin kunde föreställa mig.

Pastor Jeremiah Jonson ursäktar sina profetior om Trump