Att trösta barn. Och oroa vuxna.

Så tröstas barn: det finns ingen under sängen, ingenting ont kommer att hända, allt är bra. Men vi som är vuxna vet – eller borde veta – att det mänskliga livet inte kommer i sådan form, utan består av revor och smärta. Vuxenblivande och mognad handlar om att vara förberedd på och kunna hantera och härbärgera mörker. Existentiell och andlig utveckling är en fråga om att ha redskapen för att möta ofullkomligheten: sin egen, andras och tillvarons. Allt blir nämligen inte bra, utan det kan bli svårt, smärtsamt, dramatiskt och bortom kontroll.

Annika Borg, Axess 3/2022

I sensibilitetens tid

Ja, sensibilitet är ett tema för vår tid. Folk verkar vara så överkänsliga, numera. Som snöflingor. Och vi tycks mer än någonsin förr vara i färd med att justera gränsen för vad som är riktigt, rimligt och korrekt, i larmet från det överkänsliga offentliga samtalet (eller ja, käbblet).

Ylva Herholz, Axess 7/2022

Gäller det även inomkyrklig ekumenik?

Ekumenik handlar inte om att bara prata med varandra när man är överens om allt. Ekumenik handlar om att på djupet inse att vi har evangeliet gemensamt och att vi ska räcka det till den värld som Gud älskar så mycket att han lät sin Son dö på korset.

Antje Jackelén, Dagen 28/10 2022

Från dun till höna

De fleråriga försöken att till en hönas storlek blåsa upp ett icke ens existerande fjäderdun och med det anklagande men totalt irrelevanta ordet diskriminering vinande i luften med tvång ställa ett antal präster vid skampålen är både obehagliga och ovärdiga och skadar trovärdigheten för Svenska kyrkan.

Bengt Olof Dike, Dagen 6/10 2022

Upp till kamp

Upp till kamp emot kvalen, sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär. Allsången gick att höra från rummet där Socialdemokraternas nomineringsgrupp samlats under det pågående kyrkomötet, där de till förinspelad musik klämde i för full hals.

Dagen, 11/10 2022