Musikens tystnad
Kanske finns det i musikens öppna och mångtydiga karaktär beröringspunkter med den sidan av spiritualiteten som karakteriseras av just sökande och begrundan. Även om musiken inte förkunnar något specifikt teologiskt innehåll kan den vända vårt sinne till bön och kontemplation. Många av oss, som upplever att det är svårt att utan yttre hjälpmedel förbli i stillhet och tystnad, kan genom musiken föras in i en befriande tystnad i timtal.

Andreaz Hedén, Pilgrim nr 1/2010

Klang och jubel
Jubelklangen är ett tecken på att hjärtat är fullt av glädje som det ej förmår tolka i ord men ändå måste ge stämligt uttryck. Och vem gäller denna jubilation, om ej den outsäglige Guden. Och då Gud är outsäglig, men människan likväl ej kan tiga om honom, vad återstår då annat än att jubilera, att hjärtat gläder sig utan ord och att glädjens omätliga ström flödar fram utanför stavelsernas råmärken?

Augustinus

Åsiktsfrihet eller åsiktskonformism
Vi lever i ett fritt land. Grundlagen ger oss rätt att hysa vilka åsikter vi så önskar och att dela med oss av dessa till vem som helst och när som helst. Med detta skydd kunde man förvänta sig att det svenska debattklimatet präglas av mångfald och spänst. Så är det sällan. Ibland hörs bara en röst. Det gör mig orolig, för hur kan åsiktskonformitet råda när våra politiker framhåller betydelsen av den fria åsiktsbildningen för en fungerande demokrati?

Anne-Marie Pålsson, Sydsvenskan 16/1 2023

Sanningens medarbetare
Hans [Benedikt XVI] valspråk »sanningens medarbetare» uttrycker hans strävan att medverka till att kyrkan mitt i en relativistisk värld skulle förbli en gemenskap där man frågade efter trons sanning och vågade stå emot konformismens tryck.

Yvonne Maria Werner, Dagen 11/1 2023