Leif Eriksson: Tron är en levande och djärv förtröstan på Guds nåd. Säljes genom författaren: leif.erikson@slef.fi.

Trons visshet är fokus för en ny bok om Martin Luthers teologi och undervisning. Författare är docent Leif Erikson, Vasa. Han firar nu sitt 50-årsjublieum som teologie studerande. Bland hans lärare finns Bengt Hägglund och Fredrik Cleve. En del av de 50 åren har han tillbragt som doktorand vid Åbo Akademi och som teologisk lärare inom Evangelieföreningen i Vasa.

Det är alltså en hel mansålders studier som ligger till grund för hans nya bok. Leif Erikson berättar att det var den finländske väckelseförkunnaren Fredrik Gabriel Hedberg (1811-1893) som satte honom på spåret med sin bok Från ovisshet till visshet. När den nyevangeliska väckelsen tog upp en själavård som leder till trosvisshet anknöt den medvetet till Luthers förkunnelse. Leif Erikson visar hur denna verklighet var en central del av hans förkunnelse.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in