Curt Dahlgren (red.): Religionssociologisk mångfald. Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige. Lund studies in sociology of religion 2021. 225 sidor.

Berndt Gustafsson (1920– 1975) var från början kyrkohistoriker men övergick undan för undan till religionssociologin och blev dess ledande företrädare. Han hann aldrig tillträda den första professuren i ämnet som inrättats för honom innan han avled. Som avgjord kristen skilde han inte på sin roll som forskare och kyrklig debattör. Utifrån de data han kunde visa ville han gärna dra slutsatser för det kyrkliga arbetet. Han glömde aldrig innersidan. Hans död blev ett starkt vittnesbörd också för mer distanserade forskare.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in