Fredrik Lautmann: Mina tolv år på kyrkudden. Leksand 2001 – 2013. Text & Ide & Bild 2022. 148 sidor.

Prosten Fredrik Lautmann har skrivit en bok om några av sina erfarenheter som kyrkoherde i Leksand. Lautmann var den förste kyrkoherden i det traditionsrika Leksand som tillsatts efter Svenska kyrkans relationsändring till staten. Hela boken handlar egentligen om samspelet mellan kyrkoråd och kyrkoherde och detta samspels möjligheter och svårigheter. Ett antal projekt beskrivs med utgångspunkt i förslag, beredningar och genomförande.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in