Att navigera i ett nytt landskap
Sverige är i dag ett mångkulturellt och ett postsekulärt samhälle. Vi måste kunna förstå varandras olikheter. Att över religionsgränser mötas för respektfull dialog är dock inte samma sak som att ge upp och släppa sin egen identitet. I detta nya landskap behöver kyrkor stadigt hålla fast vid kompassen för att kunna navigera utan att hamna alldeles ur kurs. Uppdraget, det som gavs för snart 2000 år sedan, är fortfarande glasklart: Att arbeta för att alla människor och alla folk – i hela världen – blir Jesu lärjungar.

Frida Park, Dagen 12/12 2019

Att formulera trosläran i dag
Det är nödvändigt att fördjupa och formulera den oomkullkastliga och oföränderliga läran – som troget måste bevaras – på ett sådant sätt att det möter vår tids behov. Trosinnehållet, det vill säga de sanningar som ryms i vår vördnadsvärda lära, är nämligen en sak, och det sätt på vilket de formuleras, samtidigt som de bevarar sin mening och räckvidd, är en annan.

Påven Benedictus XVI citerar ur texter från Andra Vatikankonciliet, Signum 1/2023

Att se en robot i ögonen
Se en robot i ögonen och fråga: »Finns det någon där?» Ju mer vi förflyttar oss in i science-fiction-världen, desto mer behöver vi betrakta konst och musik för att se och höra det mänskliga. Det skulle ha varit bra om en av våra sammankomster hade ägt rum i Sixtinska kapellet, där vi hade kunnat beskåda Michelangelos takmålningar samtidigt som vi lyssnat på Palestrinas Stabat Mater.

John Haldane, Signum nr 3/2019

Framtida predikohjälp?
Att skriva predikan är också något som AI [Artificiell Intelligens] skulle kunna göra. Om en präst läste en predikan som är skriven av AI är det dock inte säkert att den hade tagits emot väl ... församlingen kommer fortfarande väldigt tydligt identifiera att det är teknik som har skapat det här, inte vår präst.

Henrik Åhman, Kyrkans Tidning 10/2023