Berättelsernas makt
Berättelsen (förklarar professor Ansgar Mohnmakern) fungerar numera som en trollformel, som förvandlar all kunskap, allt handlande och till och med livet självt till någonting subjektivt och åtminstone delvis fiktivt: Hur man upplever någonting ... ersätter i tilltagande mån all redogörelse för vad man upplever ... att det måste finnas en sanning som borde vara någonting annat än ett personligt ställningstagande upplöses i narrativens »mjuka ljumma virvel». ... Till slut dränks varje objektivitet i ett hav av individuella åsikter, upplevelser och minnen. Frågan »Hur känns det?» blir ofta början på en intellektuell kollaps.

Thomas Steinfeld, Axess nr 4/2023

 

 

 

Församlingsförnyelse
För reformatorerna var inte vägen till förnyelse att söka något nytt utan att återupptäcka det tidlösa. Så måste det vara också för oss. Sann förnyelse och reformation innebär alltid en rörelse till det ursprungliga, där vi lär känna den kristna kyrkans rika arv som vilar på Kristi evangelium.

Magnus Persson, Teologi och ledarskap nr 1/2016

 

 

 

Folkligt församlingsbygge
Högkyrkliga präster har varit bäst på att bygga församling, och det är just församlingsbyggandet som är den stora utmaningen här och nu. Ett församlingsbygge som utgår från mässans firande på ett folkligt och lättillgängligt sätt, skönheten i liturgin och den förening av allvar och humor som lekfull liturgi kan härbärgera. Utifrån detta som församlingens självklara centrum och existensberättigande samlas en gemenskap som bär ut evangeliet i mission och diakoni, hela Guds folk på vandring.

K.G. Hammar, Pilgrim nr 3/2022

 

 

 

Troget församlingsbygge
Den kristna kyrkan har ett par tusen år på nacken, så det går att studera vad som händer om hon lämnar sina kärnvärden och sina genialt enkla grundordningar. ... I grunden är kyrkan en rörelse eller kropp i tillväxt, som hålls samman genom lokalt lyssnande till Guds Ord, bön och delaktighet i eukaristins firande, nattvarden.

Biörn Fjärstedt, Dagen 8/9 2016