Makt och okunskap
Grundproblemet är att de som har makt ofta saknar de kunskaper som de behöver, medan de som besitter dessa kunskaper ofta saknar makt.

Peter Burke, Ignorance: A global history (2022)

Pilgrimens irrfärder
En av de häftigaste formerna av pilgrimsfärd som förekommit i kyrkans historia var de irländska båtfärderna under medeltidens första århundraden. De gick helt enkelt till så att munkar och andra satte sig i båtar utan åror och segel, och lät båten driva med vinden. Rent fysiskt överlämnade man sig på så vis åt den Fader som har skapat havet, den Son som visat sig ha makten över stormen, den Ande som på Bibelns grundspråk också betyder vinden.

Magnus Malm, Pilgrim nr 1/1997

Turist eller pilgrim?
En flanör, vagabond, turist eller spelare ser livet som en serie tillfälliga förflyttningar där meningen söks i flykten – i stundens tillfredsställelse. En pilgrim, däremot, ser sitt liv som en obruten vandring mot mening och identitet. En kyrka som förlorar framtiden får svårt att tala om lärjungaskap på ett meningsfullt sätt.

Lars Johansson, NOD nr 1/2006

Pilgrim och rotlös
Pilgrimsreligiositeten är rörlig. Den återspeglar den individualiserade rörligheten i trosuppfattningar som pekar vidare mot den moderna människans rotlöshet. Människan av idag är åtminstone formellt befriad från tillhörighet till plats, familj, tro, yrke och nation, tillhörigheter som under tidigare århundraden byggt upp en stabil identitet ... Att människor söker sin identitet är den andra sidan av att rötterna i en gemenskap ryckts upp. I gemenskapen överfördes kollektiva koder till den enskilde om meningen med livet och hur det skulle organiseras.

Danièle Hervieu-Léger, Signum nr 3/2000

 

Exkluderande nyfikenhet
Det är ett intressant fenomen: människor som tillhör den europeiska majoritetsbefolkningen är skeptiska till mystik och religion när det handlar om dem själva, men är tillåtande och nyfikna – stundtals till och med bejakande – när det handlar om andra.

Johan Anderberg, Sydsvenskan 10/9 2023