Koranbränningar har varit ett hett (sic!) ämne under sommaren. De har tidigare kommenterats i SPT nr 11 och 17. Visserligen har koranbränning inte blivit någon massrörelse. De aktioner som blivit uppmärksammade har bara utförts av två enskilda opinionsbildare, den ene dansk och den andre irakisk medborgare. Men eftersom de genomförts i Sverige med tillstånd av svensk polis har de även fått internationell uppmärksamhet, bl.a. i Turkiet, Irak och Pakistan, samt påverkat Sveriges inträde i NATO.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har utryckt sin avsky för företeelsen. Han anser att brännandet av heliga skrifter är »djupt respektlöst» mot de troende. »Jag tänker inte ge allmänna provokatörer det utrymme de vill ha. De vill provocera och ägna sig åt att skymfa andra», sa han inför sommarens NATO-möte i Vilnius. Kristersson överväger juridiska åtgärder för att stärka den nationella säkerheten, samtidigt som han betonar yttrandefriheten och religionsfriheten.

Debattören Alice Teodorescu Måwe, som har anknytning till Moderaterna, förstår dock inte sin partiledares logik. I en artikel i Fokus 10–16 augusti påpekar hon att statsministern i samband med Pridefestivalen bjöd in till Pridemingel i tjänstebostaden i Sagerska palatset. En av gästerna var fotografen Elisabeth Ohlson Wallin, känd för sina provocerande fotoinstallationer, framför allt den s.k. Ecce Homo. Hon skall enligt uppgift vara en av Kristerssons favoritkonstnärer och han har själv hennes verk på väggen hemma hos sig.

»Att Kristersson så tydligt lyfter fram en konstnär som specialiserat sig på att provocera troende, inte minst kristna, är märkligt mot bakgrund av hans många utspel den senaste tiden där han skarpt kritiserar provokationer av islam och Koranen» anser Alice Teodorescu Måwe. På Twitter (numera X) fortsätter hon: »Frågan som infinner sig är varför man fördömer provokationer mot islam, men hyllar provokationer mot kristna?” 

Man kan även undra vad statsministerns hustru Birgitta Ed anser om sin mans konstsmak. Som pastorsadjunkt i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö uppträder hon gärna i prästklädsel vid sin mans sida. Så var bl.a. fallet vid NATO-mötet i Vilnius, där Birgitta Ed hade ett möte med fru Emine Erdogan, hustru till Turkiets president. Enligt tidningen Dagen diskuterade de båda fruarna koranbränningarna. Birgitta Ed framförde att hon var både ledsen och bedrövad, men att hon ändå tycker att lagstiftningen är rimlig.

Emine Erdogan utryckte på Twitter sin sorg över den respektlöshet som Koranen blivit visad i Sverige. Hon hoppades också att de bilaterala relationer med Sverige, som går tillbaka till den osmanska eran, skulle fortsätta att expandera och växa. 

Man kan dock förmoda att det därpå följande Prideminglet i Sagerska palatset inte var positivt för de svensk-turkiska förbindelserna. Festen rapporterades givetvis av den turkiska ambassaden till presidentkansliet i Ankara. Erdogan har nu anledning att vara ytterligare befäst i sin uppfattning om den moraliska upplösningen i Sverige. Sammantaget med hustruns berättelse om mötet med Svenska kyrkan ökade rimligtvis hans misstänksamhet mot Sveriges regering och statsminister. Han bör ha blivit stärkt i sin strävan att förhala Sveriges NATO-inträde.