Psalmboksarbetet pågår. Urvalsprocessen har just avslutats. Av ca 9400 insända bidrag har 240 förslag vaskats fram för att prövas i församlingarna. Noa Edwardsson, som är vice förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga, kyrkomusikerstudent och ingår i urvalsgruppen för nya psalmer, presenterar här några intryck av de psalmförslag som sänts in. Och ser en intressant trend.

»Vi sjunger därför att vi tror» var titeln jag först ville ge denna reflektion kring urvalsarbetet, som jag varit en del av. Musiken är trons första språk, som så många säger. Så länge som folk har trott har musiken varit en självklar del i troslivet, som en port in till det större och obeskrivliga. Hela tiden har detta språk med tiden förnyats, och såklart behöver det fortsätta att utvecklas och anpassas för att vara lika användbart för framtidens sökande och troende.

Men låt mig dela med mig av en ny erfarenhet jag tagit med mig från detta arbete, nämligen en omkastning av de första orden: Vi tror därför att vi sjunger.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in