Här finns SPT:s adventsfastekalender för 2023 att ladda hem, skriva ut och sätta på kylskåpet.

Kalendern är sammanställd av Niklas Adell.

Angelusbönen


🔔🔔🔔

Herrens ängel kom med bud till Maria,
och hon blev havande av den Helige Ande.

🔔🔔🔔

Se, jag är Herrens tjänarinna.
Må det ske med mig som du har sagt.

🔔🔔🔔

Och Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss,
och vi såg hans härlig­het, en härlig­het som den
ende Sonen får av sin Fader.

🔔🔔🔔🔔🔔
🔔🔔🔔🔔🔔

Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi,
som genom ängelns budskap fått veta att din Son
blivit människa,
genom hans lidande och död
når fram till uppståndelsens härlighet.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.