Maktbarometern, som är en utveckling av den årliga mätning av makt på Twitter som Medieakademin gjort sedan 2012 under namnet Twitter-barometern, har för första gången även gett kategorin andlighet en egen topplista i sociala medier. Dominerande bland konton som har ett tydligt religiöst budskap är två religiösa sammanhang, kristen tro och nyandlighet.

Mätningarna görs utifrån vilket genomslag de olika plattformarna har på sociala medier som Facebook, Youtube, Twitter och Instagram. Att Svenska kyrkan som landets största »religiösa organisation» också är störst på sociala medier överraskar knappast. Men sedan följer välkända kristna förkunnare eller nyandliga röster.

Så intas andra plats av den välkände kristne förkunnaren Sebastian Stakset. Men alla aktörerna på tio-i-topplistan är inte kristna. Nyandliga profiler har en stark ställning som exempelvis Pierre Hesselbrandt, känd som medium och känd från medierna som deltagare i bl.a. teveprogrammet Det okända.

Som SPT tidigare har berört, så är det inte ateismen eller icke-religiösa föreställningar som tar över när kristen tro trängs undan utan villfarelsen, konspirationsteorierna och en återmytologisering av tillvaron. En gång var det skogens vättar, alver och skogsrån. Nu är det ufon, aliens och nyandliga fenomen.
Emanuel Karlsten, en av dem som ansvarar för Maktbarometern pekar på att för de nyandliga rörelserna är sociala medier en väsentlig kanal, dels därför att de inte har några kyrkorum att samlas i, dels därför att det finns starka kommersiella intressen inom nyandligheten.

Kanske kan detta sista överraska. Kyrkorna brukar anklagas för sin goda ekonomi, medandetkanskeärlättattbortsefrånatt gurus inom nyandligheten personligen kan ha mycket starka ekonomiska incitament. Nyandligheten, som under annat namn alltid funnits i skuggan av de etablerade kyrkorna och religionerna, fick en renässans i slutet av förra seklet. Som om det vakuum som uppstod under de stora folkkyrkornas reträtt i stället sög in allsköns andliga tankeströmningar.

Man bör också notera att de kristna profiler som finns på listan inte är vare sig ärkebiskop eller kardinal utan mer av »frifräsare», om det gamla uttrycket tillåts. Vad man kanske kan kalla för vanlig gammal kristendom tycks inte spela någon större roll för dem som på distans är religiöst intresserade.

Topp 10-listan ser ut så här:
1. Svenska kyrkan
2. Sebastian Stakset
3. Pierre Hesselbrandt
4. LaxTon Ghost Sweden
5. Tvillingsjälar
6. Runar Sögaard
7. Tidningen Nära
8. Hillsong Church Sweden
9. Jesus i dag
10. Filadelfiakyrkan Stockholm

I den totala sammanvägningen av hela Maktbarometern så intar dock inget religiöst sammanhang en framskjuten plats. Inte ens Svenska kyrkan gör det utan hamnar först på plats 147 i den totala listan.