AI – Artificiell Intelligence – vad är det? Kanske är frågan lika fundamental som frågan Vad är en människa? Är människan bara sin intelligens? Är hon något mer och något annat? I denna artikel beskriver författaren, som är IT-konsult och ansvarar för SPT:s webbsida, hur AI utvecklas, till synes snabbt och obevekligt pådrivet utan etiska normer men av dem som ser möjligheterna utan att till synes reflektera över farorna. För vad händer när AI är intelligentare än människan? När AI:s förmåga till empati närmar sig människans? När människan inte längre är den mest medvetna och intelligenta varelsen i kosmos? Utan den näst mest ... trots att hon är skaparen av sin överträffare? Frågorna som väcks i denna artikel är fler än svaren. Men viktiga.

ChatGPT – en ögonöppnare om vad som kommer

I november 2022 presenterade forskningsföretaget OpenAI sin senaste innovation, ChatGPT. Denna avancerade chatbot väckte stor uppmärksamhet i IT-världen och blev omtalad i tidningar och på TV. ChatGPT är en webbapplikation där man kan konversera via text med en artificiell intelligens (AI). Begreppet AI syftar vanligtvis på en datorfunktion som utför intelligenskrävande uppgifter som inlärning, problemlösning och språklig kommunikation.

Du kan be ChatGPT att ta fram en kort predikan över altarets sakrament eller en hymn till den heliga Birgitta.

Du kan be ChatGPT att ta fram en kort predikan över altarets sakrament eller en hymn till den heliga Birgitta. Den kan förklara komplexa samband och svara på faktafrågor. Användningsområdena är många. Automatiserad kundtjänst kan bli mycket bättre än de irriterande chatbottar som vi nu tvingas använda hos företag och myndigheter. Microsoft bygger in tekniken i Officepaketet. Man kommer att kunna markera en text och be AI:n förbättra den eller lägga till nya stycken utifrån en beskrivning av vad man vill ha sagt. Alla som på något sätt skriver text kommer snart att ha liknande verktyg tillhanda. En del tror att det kommer att ändra hur vi söker efter information. I stället för att googla efter länkar till källor kan man fråga en AI direkt om svaret. Är man inte nöjd kan man förfina frågan i en dialog.

I skolan och akademin oroas man över att ChatGPT skall användas för att fuska på inlämningsuppgifter. Både på Uppsala Universitet och på andra lärosäten har studenter varnats av denna anledning. Men fusket är svårt att upptäcka då texter som ChatGPT skapar inte finns i några av de databaser som lärare använder för att hitta plagiat.

Hur fungerar det?

Svaren från ChatGPT skapas av artificiella neuronnätverk som liknar den mänskliga hjärnans struktur. Nätverket matas med enorma mängder text på flera språk och tränas genom bedömning av svar från människor och andra neuronnät. Vikterna som avgör signalernas riktning i näten justeras baserat på bedömningen och neuronnätverket lär sig att ge bättre svar.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in