Andreas Wejderstam

1 artikel

Präst, teol.dr

Teologi med lokal förankring
För prenumeranter
av Andreas Wejderstam — 4 min lästid

Teologi med lokal förankring

I Prästgårdsteologi exemplifierar författarna med tjugo präster (arton män och två kvinnor), som efter avlagd prästexamen inte släppt sin teologiska reflexion utan hållit fast vid den och även producerat teologiska texter för vidare spridning.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.