Andreas Wejderstam

4 artiklar

Präst, teol.dr

Kejsaren som ändrade historien
För prenumeranter
av Andreas Wejderstam — 2 min lästid

Kejsaren som ändrade historien

I allt väsentligt är det en hyllningstext som, enligt författaren själv, främst handlar om kejsarens insatser gällande religiösa frågor. Andra händelser som rör Konstantins liv och tid och som vi känner från andra källor, nämner inte Eusebios därför att de inte handlar om det religiösa.

För prenumeranter
De första kvinnliga prästerna

De första kvinnliga prästerna

Andreas Wejderstam — 3 min lästid

Bokens ena syfte är att tillgängliggöra dessa berättelser som ett slags historisk dokumentation. Det andra syftet är att med autentiska vittnesbörd fördjupa och komplettera historieskrivningen i avseende på 1958 års beslut i kyrkomötet.

För prenumeranter
Teologi med lokal förankring

Teologi med lokal förankring

Andreas Wejderstam — 4 min lästid

I Prästgårdsteologi exemplifierar författarna med tjugo präster (arton män och två kvinnor), som efter avlagd prästexamen inte släppt sin teologiska reflexion utan hållit fast vid den och även producerat teologiska texter för vidare spridning.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.