Andreas Wejderstam

3 artiklar

Präst, teol.dr

De första kvinnliga prästerna
För prenumeranter
av Andreas Wejderstam — 3 min lästid

De första kvinnliga prästerna

Bokens ena syfte är att tillgängliggöra dessa berättelser som ett slags historisk dokumentation. Det andra syftet är att med autentiska vittnesbörd fördjupa och komplettera historieskrivningen i avseende på 1958 års beslut i kyrkomötet.

För prenumeranter
Teologi med lokal förankring

Teologi med lokal förankring

Andreas Wejderstam — 4 min lästid

I Prästgårdsteologi exemplifierar författarna med tjugo präster (arton män och två kvinnor), som efter avlagd prästexamen inte släppt sin teologiska reflexion utan hållit fast vid den och även producerat teologiska texter för vidare spridning.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.