Sven-Erik Brodd & Gunnar Weman: Prästgårdsteologi. Församlingspräster under 1900-talets senare hälft utmanar 2020-talets kyrka. Skellefteå, Artos & Norma 2022. 235 sid.

Vad är prästgårdsteologi att skriva om när sannolikt majoriteten av dagens präster som ännu inte nått pensionsåldern aldrig har bott i en prästgård? Sven-Erik Brodd och Gunnar Weman besvarar frågan med att prästgården och det teologiska samtal, som där bedrivits, avser att i deras framställning tjäna som en symbol för prästens lokala förankring och delaktighet i församlingslivet. Det rör sig om att förena pastoral erfarenhet med inhämtning av fördjupade kunskaper. Tillspetsat att det handlar om prästens lokala trovärdighet ifråga om församlingsliv och teologisk kompetens.

Författarna anger bokens syfte till att uppmuntra församlingspräster av i dag till fortsatt teologisk reflexion och att göra det med att skapa texter som de kan kommunicera sina kunskaper och sina erfarenheter med.

I Prästgårdsteologi exemplifierar författarna med tjugo präster (arton män och två kvinnor), som efter avlagd prästexamen inte släppt sin teologiska reflexion utan hållit fast vid den och även producerat teologiska texter för vidare spridning. De präster som fått en minibiografi har alla gjort avtryck på ett eller annat sätt, även i sin pastorala tjänst.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in