Det unika
Kyrkan bör heller inte betrakta sig primärt som en talesperson för samhällets »svaga» (ett begrepp som alltför vårdslöst används för att beskriva andra). Sådant kan vilken engagerad opinionsbildare som helst göra. Ty kyrkan har något alldeles unikt som inte vem som helst kan erbjuda eller förmedla: gudstro. I tanke, men framför allt genom handling.

Tove Lifvendahl, Signum 8/2022

Kallade till omvändelse
Det finns många frågor som bör besvaras med mer än ett Ja eller ett Nej. Men frågan huru- vida Jesus ger en sannare bild av Gud än vad Muhammed gör tillhör inte den kategorin. Jesus är uppstånden, upphöjd över alla och vi bekänner honom som Herre. Budskapet i offentligheten från Antjé Jackelén har varit en betoning av alla människors lika värde – en viktig del av kristen tro. Men »människorna, alla och överallt» är också kallade »att omvända sig» och tro på honom som Gud har låtit »uppstå från de döda», för att citera Paulus i Aten. Att låta också den rösten höras tydligt i det offentliga samtalet är ett viktigt uppdrag för en ny ärkebiskop.»

Stefan Gustavsson, Världen Idag 26/10 2022

Salteriet
För några år sedan hade kappvändarna antagligen provocerat mig, men i dag känner jag allt för väl igen fenomenet. Det är så världen fungerar. Ett slags omvänd Jesu liknelse: det salt som aldrig var salt vill vara sälta när det inte längre behövs.

Annika Borg, Axess 9/2022

Ovetande
Gud blev människa. Jesus, han som vi kristna tror är till av evighet, honom genom vilken världen är skapad, han blev ett foster, en bebis, en småunge, ett barn, en tonårspojke. Det som griper tag i mig är att den allvetande gav upp sitt medvetande. När han formades i Marias modersliv var han lika omedveten som vilket foster som helst. För en tid visste inte Gud att han var Gud.

Susanna Birgersson, Axess 9/2022