Eusebios av Caesarea: Konstantins liv. Artos förlag. 2023. 264 sidor.

Kejsare Konstantin den Store (272–337) är känd som den förste romerske kejsaren som erkände kristendomen. I den skildring som Eusebios av Caesarea, samtida med Konstantin, ger i skriften Konstantins liv är han den kejsare som Gud sände för att få slut på förföljelserna mot kyrkan. Nu finns Eusebios biografi – eller snarare hagiografi – i svensk översättning av exegeten John-Christian Eurell. Det är en i särklass viktig källa för att närmare förstå avgörande skeden i kristendomens framväxt i det romerska riket under det på många sätt dramatiska 300-talet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in