I samband med Benedictus XVI:s död den 31 december 2022 publicerade Heliga stolen dennes andliga testamente, daterat den 29 augusti 2006. Här återges det i översättning från det tyska originalet av Anders Brogren.

Mitt andliga testamente

När jag i denna mitt livs sena timme ser tillbaka på de decennier jag genomvandrat, ser jag först och främst hur stor anledning jag har att tacka. Framför allt tackar jag Gud själv, givaren av alla goda gåvor, som gett mig liv och väglett mig genom all förvirring, som alltid rest mig när jag börjat falla, som alltid låtit mig se hans ansiktes ljus på nytt. I efterhand ser och förstår jag att även de mörka och mödosamma sträckorna på vägen tjänade till min frälsning och att han ledde mig just under dessa vägsträckor.

Jag tackar mina föräldrar, som under en svår tid gav mig livet och som med stora uppoffringar och stor kärlek gav mig ett underbart hem. De har varit som ett starkt ljus under mina livsdagar ända fram till nu. Min fars klarsynta förtröstan lärde oss bröder och systrar att tro. Den tjänade som vägledning, också i mitt vetenskapliga arbete. Min mors innerliga fromhet och stora vänlighet är ett arv jag inte nog kan tacka henne för. Min syster har osjälviskt och full av vänlig omtanke tjänat mig i årtionden. Min broder har alltid banat väg för mig med klarsynthet i sina bedömningar, med sin kraftfulla beslutsamhet och sitt hjärtas glädje. Utan deras oavbrutna stöd skulle jag inte ha funnit den rätta vägen.

Denna artikel är för inloggade användare

Registrera din e-postadress för att få tillgång till fler artiklar och vårt nyhetsbrev.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in