Ur SPT 4/21

I denna artikel kommenterar författaren det översättningsarbete som ledde fram till Bibel 2000. Framför allt lyfts frågan om kristologisk tolkning eller ej av olika bibelställen. Författaren är professor em. i Gamla testamentets exegetik och var anställd av Bibelkommissionen i arbetet med den gammaltestamentliga delen av Bibel 2000.

I SPT har det uppstått en debatt om en ny bibelöversättning. Det gläder mig som i åtta år var anställd i Bibelkommissionens gammaltestamentliga enhet och som även i övrigt har sysslat med översättande. Här några kompletterande synpunkter, närmast i anslutning till ledaren i SPT nr 2.

Jag vill börja med att fastslå två förutsättningar. Den bibelkommission som levererade Bibel 2000 var en statlig utredning, vars resultat skulle kunna användas även av judiska läsare. Redan detta innebar en viss återhållsamhet när det gällde ställen som kunde tolkas kristologiskt. Dock är det en förenkling att med ledaren säga, att kommissionen »valde» att inte tolka texter i ljuset av NT.

Vidare: översättningen är försedd med noter och en uppslagsdel. Dessa utgör en integrerande del av översättningen, som egentligen inte kan läsas utan att man använder också dessa. Problemet är att noterna inte kommer med vid en liturgisk läsning.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in