Kristi återkomst

Kristi himmelsfärd: Kungens son lämnar tillfälligt fronten för att utses till ÖB och rusta styrkorna.

Domssöndagen: ÖB återvänder till fronten med sina trupper för att befria det ockuperade området.

Evigheten: Den befriade världen är återigen Guds rike och fungerar äntligen så som det var tänkt.

Liturgisk färg Grön eller vit. Under veckan grön.
Under veckan 30 november Andreas, apostel, röd.
Texter Hes. 47:6–12, 1 Kor. 15:22–28, Matt. 13:47–50, Ps. 102:26–29

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in