Ur SPT 1/2021

Det amerikanska presidentvalet har visat på en djupt splittrad nation. Att ena landet blir en svår uppgift för den som om några dagar svär presidenteden. Men det är inte första gången i historien som ett land är splittrat. Författaren, professor em. i Gamla testamentets exegetik i Lund, tar här upp några andra exempel, dels från det förra seklet, dels från biblisk tid.

Det amerikanska valet har, oavsett utgången, visat hur djupt delad den amerikanska nationen är. Den tid verkar oändligt avlägsen när ett åttiotal republikanska kongressledamöter röstade för ett lagförslag inom hälsovården som demokraten Lyndon B. Johnson lagt fram och som republikanerna officiellt var emot. Det är inte bara partidisciplinen som har stärkts, den elementära förmågan till samverkan och empati tycks ha försvunnit. Sanningen har blivit ett relativt begrepp: vad som gagnar mig och min grupp, det är sanning.

Djupt splittrade länder har funnits i alla tider. Här skall ges några historiska exempel för att slutligen uppvisa ett bibliskt scenario som man kanske inte tänker på i dessa sammanhang.

Denna artikel är för inloggade användare

Registrera din e-postadress för att få tillgång till fler artiklar och vårt nyhetsbrev.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in