UR SPT 1/2021

Teologiska oklarheter från remiss till kyrkoordningstext

Ett förslag har lagts om möjligheten att byta uppdrag inom vigningstjänsten, från diakon till präst, från präst till diakon. Förslaget som nu föreligger har emellertid påtagliga brister, vilket gör det tveksamt som text i Kyrkoordningen. Oklarheten om vad begreppet »vigningstjänst» egentligen betyder liksom en strävan att försöka skriva texten så att inget av ämbetena ska känna sig underlägset ett annat skapar oklarheter. Om detta skriver här Markus Hagberg, kyrkoherde i Södra Kållands pastorat.

I artikeln »Byte av uppdrag inom vigningstjänsten – en vansklig utredning», i SPT nr 4/2020 (s. 107–111), diskuterade undertecknad tillsammans med Mikael Isacson och Mikael Löwegren promemorian »Byte av uppdrag inom vigningstjänsten» (Dnr KS 2014-1310).

Bakgrunden till promemorian är en formulering i biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (2014). I biskopsbrevet heter det, att det är möjligt för en diakon att bli präst och för en präst att bli diakon, men också att »när någon går in i ett nytt uppdrag finns inget tvång att lämna behörigheten i det tidigare uppdraget. Däremot är det viktigt för församlingens skull att en person enbart tjänstgör i ett uppdrag. Bland annat är tystnadsplikten olika för prästen och diakonen» (s. 73f.). Ett av flera problem med denna formulering var att den saknade grund i Kyrkoordningen.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in