Växjö stiftskalender 2022/023. Växjö stift 2022. 176 sidor.

Växjö stiftskalender, tidigare Växjö stifts hembygdskalender, har kommit ut med årgång 113. Den innehåller ett 20-tal läsvärda artiklar. Jag skulle gärna ha kommenterat samtliga men nöjer mig med ett subjektivt urval.

Biskop Fredrik Modéus inledande artikel handlar om musik. Biskopen visar sig vara orgelentusiast. Musikarvet fick han med sig hemifrån. Som tonåring lärde han sig spela på de stora orglarna i Jönköping.

Nu råkar jag veta att en del av musikgenerna kommer från hans morfar, kyrkoherde Gunnar Levén i Christinae i Göteborg. När morfadern var gymnasist vid Göteborgs latinläroverk i början av 1900-talet framförde han t.o.m. egna pianoimprovisationer vid skolans konserter. Detta har jag hört från en av morfaderns klasskamrater.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in