Samtal med biskop Biörn Fjärstedt

Biskop em. Biörn Fjärstedt har längre och mer omfattande överblick än de flesta, inte bara över Svenska kyrkan utan också internationellt. SPT:s redaktionsmedlem Bertil Murray samtalar här med den nu 87-årige biskopen. De möts i dennes och hustrun Virginias lägenhet med utsikt mot Uppsala domkyrka. Det blir ett samtal med två perspektiv, både retrospektivt och med förväntan inför framtiden. 

Glöden och lekfullheten finns kvar i biskop em. Biörn Fjärstedts ögon, men svaren kommer oftast långsamt och eftertänksamt. Hans meritlista är lång och han har omfattande erfarenhet som tidigare biskop i Visby 1991 – 2003. Han är teologie doktor. Under åren 1967 – 1976 tjänstgjorde han som lärare vid Tamilnadu Theological Seminary i Madurai i Indien. Därefter var han utredningssekreterare för Svenska kyrkans mission och under åren 1981 – 1991 dess direktor och chef. Han har tjänstgjort som visitator för Laurentiistiftelsen i Lund och för den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby.

Efter flytten från Visby har biskop Biörn funnit sin gudstjänstgemenskap i Sankt Ansgars kyrka i Uppsala. Den tillhör de glödpunkter eller glödhärdar som han gärna talat om. Här möts studenter, barnfamiljer och äldre runt den allmänkyrkliga tron. Så är det inte överallt.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in