Julkrubbor, kan det vara något att arbeta med? Vårt svar är ett tveklöst Ja! Under ett tiotal år har vi i en av Stockholms söderförorter arbetat med julkrubbor för att genom dem levandegöra julens evangelium. Förutom den ordinarie krubban i kyrkorummet har vi en årlig utställning med ett hundratal krubbor från olika världsdelar. Utanför kyrkan finns herdarnas äng och på torget står en stor krubba som är öppen dygnets alla timmar. Likaså har vi olika julspel, både de som riktar sig till barn och de som primärt vänder sig till vuxna. Tack vare detta arbete har vi nått alla slags människor i olika åldrar, även dem som vi aldrig annars ser i våra sammanhang. Responsen har varit stor och en vanlig kommentar genom åren är att »Detta är ju på riktigt»!

I denna Verktygslåda fokuserar vi oss på arbetet med julkrubban.

Kyrkoordningen

Det formella är viktigt att ha med i planering, under arbetets gång och när det uppkommer tveksamheter. Vi har utgått från kyrkans fyra grundläggande uppgifter enligt Kyrkoordningen: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi har utifrån dessa återkommande ställt oss frågan hur julkrubban konkret kan hjälpa oss att fördjupa arbetet under advent och jul. Ytterst handlar det om inkarnationen och dess betydelse.

Församlingens julkrubba

I god tid bör man packa upp julkrubban för att se över dess skick, om någon figur saknas eller behöver lagas. Kan julkrubban utvecklas genom något nytt, annan placering, ny belysning och dylikt. Till synes små förändringar kan positivt förstärka helhetsintrycket.

Informera om krubban: när och varifrån den köptes in, av vem och hur den har använts genom åren. Kanske den omnämns i någon artikel/församlingsblad. Förutom julevangeliet kan man även skriva något om de olika figurerna. Underskatta inte det sistnämnda även om det kräver mer arbetstid. Folk är intresserade!

Som exempel på hur en krubba kan göras levande vill vi nämna något om krubban i Årsta kyrka. I samband med kyrkans invigning 2011 beslöt man att beställa en ny krubba. Årligen har krubban utvecklats med nytt material, omplacering av figurerna och förbättringar när det gäller helhetsintrycket. Varje år beställs en ny figur. Förutom de traditionella finns numera bl.a.: profeten Jesaja, Herodes med en beväpnad soldat, Elisabeth med sitt barn Johannes döparen, en skadad man, S:t Franciskus, Årstafrun (den första som i svensk skrift berättar om en julkrubba), dagens Årstabor från olika världsdelar och en präst som undervisar om frälsaren.

Vi har änglar som skapats i krubbstaden Neapel och dopänglar i glas från Betlehem. De sistnämnda tillhör dem som döpts under året och som man får hämta efter Trettondedag jul.

Det är en mycket tilltalande julkrubba som många, även när de flyttat från församlingen, gärna återvänder till.

En plats för bön

Låt krubban bli en plats för bön genom att ställa fram ett knäfall och/eller annat som främjar andakt! Inför krubban kan man med fördel även ha meditationsgudstjänster under advent och jul.

Utställning

Gör en lokalt förankrad krubbutställning! Genom åren har vi erfarit att många församlingsbor har julkrubbor som de gärna ställer ut. Att som besökare få se att någon på orten är representerad i utställningen stärker känslan av samhörighet. Man kan här också engagera Kyrkans Unga, t.ex. genom att låta konfirmanderna skapa en krubba till utställningen.

Variera utställningen så den blir mer spännande och oförutsägbar genom att krubban placeras på olika underlag: EUR-pallar, stenar, fönsternischer, instrument, böcker, höbalar, tegelpannor med mera! Låt kreativitet flöda!

Även här är det viktigt med informerande text om krubborna. Ju fler man kan ställa ut när det gäller form, material, storlek, nationalitet, desto mer speglar utställningen den världsvida kyrkan.

Alla sinnen

Vi bjuder på en biblisk kaka, orientalisk dryck, stämningsfull musik, doft av myrra och rökelse. I krubban på torget kan man »mata» djuren och från julnatten sköta om Jesusbarnet.

Krubbvisningar för vuxna

Generellt vänder sig församlingar med sina krubbor till barn, men vi har från början medvetet även vänt oss till vuxna. Med biblisk terminologi handlar det om att ge fast föda.

Man kan ha visningar på kvällstid, i anslutning till högmässan, någon konsert eller vid andra tillfällen då man vet att det kommer vuxna. Rent konkret kan upplägget vara att man berättar om julkrubbans historik, både internationellt och i Sverige, se litteratur nedan. Tala om någon eller några av figurerna lite mer utförligt! I en del församlingar läggs Jesusbarnet i krubban först vid jul. Har man visning under advent kan den tomma krubban också vara något att utgå ifrån. Många har personliga minnen förknippade med julkrubbor som man också kan anknyta till.

Hantverk över generationer

Ha gärna en pyssel-/hantverksdag med julkrubban som tema där man kan skapa sin egen krubba. Vi har sett att både barn och vuxna hängivet tillverkar krubbor av alla de slag. Det kan t.ex. vara genom tovning, pepparkaksbak, julkort eller att man bygger en i trä.

Viktigt för oss har också varit att sprida julkrubbor till hemmen som en påminnelse om varför vi firar jul. Därför har vi, förutom försäljning av olika julkrubbor, även ett mycket uppskattat krubblotteri med vinster av hög hantverkskvalitet.

800-årsjubileum

Under en julnattsmässa år 1223 visualiserade S:t Franciskus Jesu födelse. Rekvisitan var enkel: En skulptur av Jesusbarnet, en oxe och en åsna. Likaså en krubba som även fick tjänstgöra som altare. Denna händelse brukar kallas för julkrubbans födelse och S:t Franciskus för dess fader. I år är det 800-årsjubileum och det är ett gyllene tillfälle att uppmärksamma julkrubban.

En frälsare

Avslutningsvis. Vår erfarenhet är att ett genomtänkt och långsiktigt arbete som detta bär frukt. Julkrubban väcker intresse och berör människor i alla åldrar då den får bli ett redskap för ängelns budskap »Idag har en frälsare fötts åt er»! (Luk. 2:11)

Fördjupning och inspiration

  • Bigestans, Ewa, Julkrubbans historia. Artos & Norma bokförlag, 2017.
  • Niemeyer, Günther, Julkrubban. Verbum, 1978. Boken berättar om krubbans figurer och historik.
  • Ahlfors, Hans, Julkrubban i Svenska kyrkan. Lunds universitet, 2012.
  • Vårt arbete finns att se på YouTube: Allt började med en dröm, Årsta
  • Foton på figurerna, se Facebook: Julkrubbor i Årsta