Det är ett vanligt feltänk att körer eller andra musiker som medverkar i gudstjänsten »förgyller» den. Tänker man efter, så är förgyllning inget som är nödvändigt för att produkten ifråga ska fylla sin funktion. En guldkant gör ju inte att en kopp fungerar bättre.

Tanken att kören förgyller, degraderar den till något man klarar sig lika bra utan. Det antyder också att gudstjänsten skulle behöva förgyllas, vilket är en vansklig tanke. En gudstjänst klarar sig fint utan kör, men är kören med, blir gudstjänsten helare.

Körens plats är av tradition koret, som namnet antyder. Från denna plats i kyrkan ses och hörs kören av alla.

Körens uppgift är trehövdad: den leder lovsång och tillbedjan, den inspirerar till sång och den bidrar pedagogiskt till budskapets spridande. Naturligtvis skänker körsången skönhet åt en gudstjänst och skönheten är inte alls oviktig. Gud ska ha det bästa.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in