Att som Guds avbild bli alltmer Kristuslika är den kristnes längtan. Helgelsen och en sund fromhet tillhör det kristna livet. Bengt Svensson, komminister em. i Falkenberg, beskriver här sex olika andliga traditioner om det kristna livet, om att bli Kristuslika. Men varje tradition har inte bara styrkor utan också svagheter. I våra kristna liv behöver vi därför låta dem komplettera och möta varandra – att vars och ens egen tradition och andliga hemvist får berikas av de övriga. 

Redan i Bibelns första kapitel får vi veta att människan är skapad till Guds avbild. Här får människan sin stora kallelse, nämligen att vara en återspegling av Gud i sitt liv. Människans liv syftar alltså till att reflektera Guds väsen i tankar, ord och handlingar. Vår möjlighet att spegla Gud har krackelerat i och med syndafallet. Det Jesus gjort genom sin frälsargärning är att det blivit möjligt att återskapa Guds avbild i oss människor. Hebreerbrevets författare skriver att »han (sonen) är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen…» (Hebr. 1:3). När Jesus genom den helige Ande får ta sin boning i oss kan bilden av Gud själv växa fram i oss.

Vad kan vi lära oss av att spegla oss i Guds tre personer?

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in