Tage Lindbom: Otidsenliga betraktelser. 124 sidor. Mellan himmel och jord. 154 sidor. TLR För- lag, 2022.

Få personer i modern svensk idéhistoria har framstått som så udda som Tage Lindbom (1909–2001). Från en bakgrund präglad av frikyrklighet och nykterhetsrörelse kom han att inträda i arbetarrörelsen – en tid som kommunist – men huvudsakligen som en tongivande socialdemokrat. Efter dispu- tation i statsvetenskap blev han chef för Arbetarrörelsens arkiv. Så småningom började han tvivla på socialismen. Efter ett par böcker som utmanade hans gamla rörelse blev han utfryst.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in