Reinhold Fahlbeck: Religion, Law And Society In Sweden 1950’s – 2020’s. Juristförlaget i Lund 2022. 86 sidor.

Dagens Sverige identifierar sig som ett religiöst neutralt samhälle, d.v.s. ett samhälle utan överordnade och gemensamma normer. De »värdegrunder» som formuleras här och var saknar rättslig verkan.

Hur skall ett sådant samhälle hålla samman, när man inte ens har gemensamma normer för vad som är rätt och fel? Det innebär ju att vi har en lagstiftning, som bestraffar vissa beteenden utan att kunna ange en annan grund än parlamentarisk majoritet, d.v.s. makt. Svaret på hur detta kan fortgå är givetvis att samhället lever på ett eko av de kristna normerna. Som en klangbotten under detta eko finns det stora, allmänmänskliga rättsmedvetandet. Reinhold Fahlbeck är professor i juridik i Lund. Hans specialområde är arbetsrätt. I denna skrift går han igenom svensk lagstiftning i nyare tid och dess förhållande till religion. Fastän staten framträder som religiöst neutral rymmer den ett stort antal medborgare, för vilka deras religion är den överordnade normen, just den överordnade norm, som samhället saknar. Han behandlar här svensk arbetsrätt och sociallagstiftning.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in