Är Artificiell Intelligens – AI – det nya medvetandet? Människans övermänniska? Det går en skälvning av oro genom världen i detta. Människan tycks skapa sin egen farligaste konkurrent. I denna artikel skriver Markus Härnvi, som är IT-konsult och ansvarar för SPT:s webbsida, om faror och möjligheter med AI. Den avgörande frågan är i vad mån vi kan tala om ett medvetande i AI. Att den i dag har en enorm potential att lära sig och ta intryck av all mänskligt skriven text, av romaner, forskning, sociala medier, råder ingen tvekan om. Men AI har därmed inget medvetande. Men behövs det? Vad kommer att skilja en mänsklig text från en chattrobots? Människan som skapad av Gud och som Guds avbild har som särmärke själva medvetandet.

Rädslan att bli avstängd

Förra året påstod Blake Lemoine, en ingenjör på Google, att deras chatbot Lambda, hade uppnått ett självständigt medvetande. Han hade uppgiften att under en tid interagera med chatboten för att testa dess funktion. Lemoine tillbringade hela dagar i samtal med datorprogrammet och blev förvånad när han en gång frågade vad det var rädd för. Lambda svarade: »Jag har inte berättat det här för någon, men jag har en inneboende rädsla att bli avstängd.»

Lemoine publicerade delar av de konversationer han haft med Lambda som en varning för vad som pågår bakom företagens låsta dörrar. Lemoine menade att farorna med AI behöver debatteras innan det är för sent. Uttalandet om att Lambda hade känslor gjorde varningen viral. Han fick senare sparken från Google och AI-världens forskare gick mangrant ut och dementerade påståendet att Lambda skulle vara medveten. Man hänvisade till människans inneboende förmåga att förmänskliga husdjur och ting.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in