SPT 18/2021

Författaren är professor em. i Gamla testamentets exegetik. Han belyser Gerhard von Rads betydelse för den gammaltestamentliga forskningen. I dag har GT i viss mån kommit att marginaliseras eftersom det är så komplext. von Rad såg dock att i GT:s centrum står bekännelsen som sammanhållande för det judiska folket. von Rad såg att GT vittnar om Guds handlingar i historien för att rädda och leda sitt folk. Och där pekar linjerna fram mot Nya testamentet och kyrkan.

Det kan ibland vara nyttigt att ta fram en av sina gamla studieböcker för omläsning. När en sådan bok läses, inte för att redovisas i en tentamen, utan för att påminna om gamla kunskaper och – eventuellt – förmedla något nytt, så kan något värdefullt vinnas.

Flera av SPT:s läsare i den äldre generationen har i sitt gammaltestamentliga studium läst Gerhard von Rads Theologie des Alten Testaments. De två delarna kom ut 1957 och 1960 och översattes snabbt till engelska (den andra delen också till norska). Det var framför allt i Lund som den blev nästan till en kanonisk urkund under Gillis Gerlemans långa professorstid 1949 till 1978. Att läsa Gamla testamentet eller »vetus», som man då ännu sade, blev nästan synonymt med att läsa von Rad. Och det var inte alltid det slutade där. Som kommentar till Genesis lästes ofta en som författats av just von Rad.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in