Arbetet med revision och ett tillägg till Den svenska psalmboken pågår. Närmare 10 000 förslag har lämnats in i en öppen process där alla getts möjlighet att bidra. Somliga förslag har uppmärksammats mer, främst då från författare som är mer kända för populärmusik än för att tidigare ha bidragit till den kristna poesin. Vad kan då krävas av en psalm som ska vara hållbar, levande och allmängiltig för den kristna församlingen? Christian Braw, docent och tidigare komminister i Slätthög, visar här på några kriterier som bör prägla varje psalm, vare sig den är gammal eller nyskriven.

År 1842 revs den medeltida kyrkan i Slätthög och stenen användes till den nya kyrkans torn. En del av inventarierna togs tillvara, bl.a. predikstolens tak. Det bar inskriften: »Gloria in excelsis Deo» Ära vare Gud i höjden! Därmed hade den okände mästaren från 1700-talet angett vad som skall vara det bärande i all förkunnelse. Gloria in excelsis Deo är ju änglarnas lovsång i julnatten, deras jubel över inkarnationens under. Gud har blivit människa till människors förvandling och frälsning Inför ängens herdar drogs för en stund slöjan mellan himmel och jord undan och de fick blicka in i den himmelska gudstjänsten.

Slå an den himmelska gudstjänstens stämgaffel, och du finner den äkta gudstjänstens grundton.

Orden på predikstolstaket säger också att när predikan är vad den skall och kan vara, då är den samstämd med den himmelska gudstjänsten, ja, är en del av den. Därmed är också det avgörande sagt om all kristen gudstjänst. Den himmelska gudstjänsten är dess norm och rättesnöre. Slå an den himmelska gudstjänstens stämgaffel, och du finner den äkta gudstjänstens grundton.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in