Kan anteckningarna i en kyrkobok från sjuttonhundratalet om vilket bibelord som valts vid en begravning ha något med vår tid att göra? Artikelförfattaren, som är teol. dr och kyrkoherde i Kungälv, ger en inblick i hur en kyrkoherde i en församling i Västergötland valde bibelord. Valen är för vår tid ofta oväntade. De följer som regel kyrkoåret men har också en personlig tillämpning. Bibelorden är inte de för vår tid vanliga. Här är ord ur Gamla testamentet mer frekventa än i våra dagar. Men än mer anslående är hur stor andel av dem som begrovs som var barn och unga – medellivslängden var ca 28 år! I dag är den ungefär tre gånger så lång.

Hur väljer en präst bibelord för ett griftetal? Principerna kan vara många: att utgå från den gångna söndagens texter, att växla mellan några bibelord, att välja en vers som särskilt anknyter till den avlidne. Eller så kan man kombinera dessa över tid. Hur valde präster bibelord förr? Andreas Berglin ger oss en inblick från 1700-talets början.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in