Messianska judar är en alltmer synlig grupp i Israel. Författaren berör här såväl den »traditionsjudiska» som den »evangelikaljudiska» gruppen med deras likheter och olikheter. Artikeln introducerar även en messianskjudisk förståelse av Bibeln med Romarbrevet kapitel 11 som främsta exempel, en text som är central för messianska judar. Författaren är teologie doktor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet, postdoktorforskare vid École biblique i Jerusalem och frilansande föreläsare.

Jesus-troende judar, så kallade messianska judar, fångar allt större intresse bland stora delar av kristenheten i såväl Sverige som runt om i världen. Detta gäller särskilt kyrkliga sammanhang som kan beskrivas som konservativa eller bibeltrogna och som ser på denna rörelse som ett Guds agerande i den sista tiden. Många är de kristna som nu har besökt en messiansk-judisk gudstjänst under en pilgrimsresa till det heliga landet. Trots denna fascination är kunskapen om messianska judar både bristfällig och ofta skev inom kristna, judiska och akademiska sammanhang. Den här artikeln syftar därför till att ge en presentation av Jesus-troende judar i dag i Israel och exempel på hur de läser Bibeln.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in