Decenniet före och åren kring det senaste sekelskiftet var viktiga år för Svenska kyrkan. Hennes frihet från staten skapade förväntningar om ökad frihet från partipolitisering och statligt inflytande. En förhoppning var att utrymmet för olika fromhetstraditioner som stod för en mer klassisk kristen teologi och bibelsyn skulle öka. Det handlade om samverkan mellan dem som hade olika uppfattningar i ämbetsfrågan men också om synen på sakrament och kyrka, på bibel och bekännelse.

För att nå samverkan av respekt och ömsesidig tolerans och enhet
 i mångfalden, genomfördes en samtalsserie med representanter för både inomkyrkliga fromhetsrörelser och den s.k. officiella kyrkans linje.

Om detta har Anders Lundberg skrivit en analyserande och mycket läsvärd artikel i Kyrka&Folk (nr 1/2022) – Bekännelserörelsernas Augsburg eller Magdeburg? Enhet i mångfald i Svenska kyrkan 1993–2006. Oavsett teologisk ståndpunkt ger den en god inblick i samtalen, utvecklingen och såväl politikernas som medias reaktioner.

Artikeln finns även på webbsidan kyrkligdokumentation.nu.