Filmen Jesus Revolution, som visats på svenska biografer under hösten har väckt stor uppmärksamhet och aktualiserat en intensiv period i kyrkans och kyrkornas liv. Sextio- och sjuttiotalet såg framväxten av två parallella reformerande rörelser inom kyrkorna, dels den sociala och politiska vänstervågen, 68-rörelsen, dels den karismatiska och Jesusorienterade andliga väckelsen. Samtidigt växte även en mer liturgiskt medveten högkyrklig inriktning sig allt starkare. På många sätt har de två senare befruktat varandra genom att de haft en klassiskt kristen trosinriktning. I denna artikel presenterar Harald Berglund, f.d. kyrkoherde i Traryd och som själv var med under Jesusrörelsens framväxt i USA och Sverige, vilka huvudpersonerna var och den teologi som präglade rörelsen. I SPT nr 25/2023 finns ytterligare en artikel som handlar om Jesusrörelsen skriven av Elisabeth och Per Axell. De båda artiklarna kompletterar och bekräftar varandra.

Jesusrörelsen blev under hösten 2023 åter aktuell med anledning av filmen Jesus Revolution, som drog förvånansvärt många till biograferna, trots att den var en profilerad kristen film. Vad var det som hände i slutet av 1960- och början av 1970-talen och som bredde ut sig över världen?

Filmen lyfter fram flera förgrundspersoner i hippierörelsen och Jesusrörelsen:

Timothy Leary (1920–96), född katolik med bl. a. jesuitisk utbildning, psykolog på Harvard men senare avskedad. Han förordade LSD och inspirerade i religiösa ordalag till narkotikabruk.

Lonnie Frisbee (1949–93), en hippie med en svår uppväxt som, liksom många andra, i sitt sökande efter mening med hjälp av droger upptäckte att Jesus var svaret på hans längtan och blev kristen.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in