AI kan mycket. Skriva texter. Kanske också skriva predikningar. Kan en präst överlåta predikoförberedelserna till en chat-robot? Som kanske dessutom både stavar bättre, formulerar sig elegantare? Eller har en predikan en annan karaktär? Som rubrikens fråga är: Kan artificiell intelligens förkunna Guds Ord? Författaren, som är biskop i Skara stift, reflekterar över de frågorna och menar att en predikan är något mer, något annat än en text. Den ska gå från människa till människa.

Vi har lärt oss att AI på många sätt kan hjälpa oss att kommunicera och undervisa. Inte bara undervisa genom att generera faktabaserade texter utan även genom att ta fram konstnärliga texter och bilder som berör.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in