I denna artikel ger författaren, präst och dominikanbroder i S:t Thomas katolska församling i Lund, en överblick över det som i vår svenska kontext kommit att kallas Den katolska socialläran. Men den är inte en lära i dogmatiskt mening utan den katolska kyrkans läroämbetes analys av dagsaktuella frågor och förslag till handling i dem. I fokus ligger människans värdighet liksom hennes kallelse att såväl enligt den naturliga lagen som själva uppenbarelsen älska medmänniskan.

Många har säkert hört talas om den katolska socialläran. Men det är nog ofta oklart om vad den är för något. Vad är den då?  Först och främst är det inte en »lära» i katolsk förståelse av ordet. Alltså inte ett antal regler som en katolik ska ha koll på och sedan följa. Den svenska benämningen är därför missvisande. På andra språk heter det i stället »den katolska kyrkans undervisning i sociala frågor». Och det är vad den egentligen är. 

Den är den katolska kyrkans läroämbetes analys av dagsaktuella frågor och förslag till handling i dem. Det kan gälla allt från fred till miljö liksom sociala och ekonomiska problem. I dessa lägger socialläran – som vi ändå säger för att det är ett praktiskt och enkelt ord – ut ett katolskt sätt att svara på dagens utmaningar och hjälper oss att förhålla oss till vår omvärld. Dess tankar presenteras oftast i encyklikor. Ibland framtagna av teologer och sakkunniga, men ibland, som med vår nuvarande påve Franciskus, är det påvens egna tankar och slutsatser. Dessa är inte bindande för katoliker, men uppmaningen finns att ta dem i beaktande och låta oss vägledas av dem.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in