Scott Hahn: Livets tecken. 40 katolska vanor och deras bibliska rötter. Catholica 2021. 280 sid.

Den som vill söka vägledning på livets stora, djupa frågor kan få konkret handledning via den här boken.

Jag citerar från kapitlet som heter »Vi behöver göra något!». Ibland märker vi att vi kommit till en mur. Ibland upptäcker vi att vi kört rakt in i muren, i hög fart – och glömt skyddshjälmen hemma. När detta händer, är det något i vår natur som utropar: Stå inte bara där. Gör något! Gud skapade oss på det viset. Han skapade oss med kroppar byggda för ett aktivt liv, och han satte oss till att arbeta i en värld full av saker som behöver utföras» (sid. 11).

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in