Catherine Nixey: Skymningens tid. Kristendomens förstörelse av den antika världen. Fri Tanke, Stockholm 2023. 331 sidor.

Boken utkom 2017 under titeln The Darkening Age: The Christian Destruction of the Classical World. Den är utförligt recenserad, sida för sida, av ateisten Tim O´Neill på hans blogg History for Atheists. Enligt honom är boken en partisk polemik som framställer sig själv som en historisk analys men som är »easily the worst book I have read in years». Tyvärr saknar boken personregister. Den svenska översättningen av Linus Kollberg misspryds tyvärr av många anglicismer.

Titeln anspelar på begreppet the dark ages, myntat på 1300-talet av Petrarca, som klagade över att det var ont om skriftliga källor från tiden efter Västroms fall (secoli bui). Numera undviks denna pejorativa beteckning. Perioden kallas i dag för tidig medeltid och har av vår tids historiker blivit helt omvärderad.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in