Teresia Derlén och Frida Mannerfelt (red.): Som spridda sädeskornen. Perspektiv på nattvardens levda teologi, Verbum, Falun 2023. 352 sidor.

I Som spridda sädeskornen vill tolv skribenter »ge perspektiv på nattvarden i Svenska kyrkan idag». »Levd teologi» betyder teologi på gräsrotsplan, alltså i församlingarna och nattvardslivet där.

Alla författarna är akademiska teologer, två av dem är församlingspräster. Den sammanlagda erfarenheten av levd teologi är liten.

Jag är (gammal) församlingspräst och alltså inte akademisk teolog utan prästteolog. I boken finns just ingen medvetenhet om att det finns präster som på gräsrotsnivå, alltså i församlingen, reflekterat teologiskt över (i detta fall) nattvarden och under lång tid praktiserat nattvardsteologi. Ett par av artiklarna bär i stället prägeln av den typ av fantasifullt och självcentrerat spånande som teologie studenter gärna kan ägna sig åt, men som inte bygger församling.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in