I SPT nr 3/2024 ställer Per Dahl en fråga som jag inte har kunnat släppa. Han ställer den liksom i förbigående när han uttryckt sin glädje över att vi i vår kyrka har fastställda texter för alla söndagar: »Tack och lov att vi har det, för hur många är så goda bibelläsare att de på egen hand smakar på alla Bibelns böcker.»

Det svar han själv ger är: »I mässan får vi ta del av alla i de olika textläsningarna.» Och jag instämmer i att evangeliebokens läsningar ur Gamla testamentet, evangelierna och Nya testamentets brev ger en bredd till bibelläsningen. Det är även jag tacksam för. Men Bibeln är ännu vidare. Om man gör evangeliebokens texter till sin kanon får man mycket med sig, men till sist kvarstår ändå en stympad bibel.

Därför vill jag ge att annat svar: De som på egen hand smakar på alla Bibelns böcker är de som läser Bibeln med hjälp av den kommenterade läsplanen Bibeln idag. I går (5 mars) avslutade vi till exempel en 23 dagar lång genomgång av berättelsen om Josef i 1 Mos 37–50. Och i morse (6 mars) påbörjade vi i Mark 11 en vandring tillsammans med Jesus ända upp till Korset och Påskdagen.

För övrigt har vi under det andra kvartalet läst Mark. 1–3, Ords. 12–13, de tre Johannesbreven och psaltarpsalmer på söndagarna.

Skriftens kärna och stjärna är Kristus, som Luther sa. De tydligare – och därmed mer centrala – ställena återkommer vi oftare till, utan att försumma helheten. Släkttavlor hoppar vi över, i övrigt är Bibeln idag en vandring i hela Bibeln.

Det är inte alltid enkelt att läsa Bibeln. I många texter finns det något som är svårt att tolka, förstå eller tillämpa. Därför är texterna i Bibeln idag kommenterade av präster, pastorer och andra bibelläsare. De har inte till uppgift att besvara alla tänkbara frågor. De ska ta texten och dess sammanhang på allvar och söka mat för själen.

För ett antal år sedan hade vi bett någon (Torbjörn Arvidsson i Umeå, om jag minns rätt) att skriva om Nahums bok. Vi fick ett märkligt svar. Först rådet att hoppa över Nahums bok, eftersom det inte går att hitta något uppbyggligt i den. Sedan skrev samme person kommentarer till Nahum, som var riktigt bra.

Betydligt fler präster, församlingsanställda och gudstjänstdeltagare skulle kunna ta möjligheten att smaka på alla Bibelns böcker.

Bibeln Idag | Bibeln Idag