Ledaren i SPT nr 23 konstaterar att det år 2026 är »dags att dela ut En liten bok om Den Stora boken till hela svenska folket». Detta med anledning av att det då kommer att vara 500 år sedan Nya testamentet för första gången kom på svenska. Som generalsekreterare för Bibelsällskapets ser jag positivt på ett initiativ som lyfter fram Bibelns betydelse i vårt lands historia såväl som i nutiden. Som ledaren också uppmärksammar översätter Bibelsällskapet just nu Nya testamentet till svenska. Det blir en viktig händelse under år 2026 och åren framöver.

Ledaren drar paralleller till utdelandet av Lilla boken om kristen tro 1993. Det är en god parallell som behöver kompletteras. Då markerades att det gått 400 år efter Uppsala möte. Denna gång är det värt att notera att år 2026 innebär 500-årsjubileet av en bibelöversättning som var klar året före Västerås riksdag 1527, den som ofta kallas reformationsriksdagen. Det har exempelvis redan tagits ett akademiskt initiativ att studera Nya testamentet 1526 ur olika perspektiv. Ett av perspektiven blir att ställa frågor om kopplingen mellan NT 1526 och det översättningsarbete som pågick i de medeltida klostren. Det skulle kunna vara så att NT 1526 är en översättning som bör placeras tydligare i både den romersk-katolska kyrkan i Sverige vid tiden och i den framväxande protestantiska kyrkan i Sverige. Vad gäller NT 2026 sker översättningen i ett brett, ekumeniskt sammanhang. Om En Liten bok ska delas ut – vilket vore mycket bra – bör det därför rimligen ske som ett ekumeniskt initiativ.

En annan aspekt som inte är oväsentlig är att Sverige år 1526, rent territoriellt, såg annorlunda ut än vad det gör idag. Det bör ingå som en upplysning i den tänkta boken. Ett samarbete bör också ske med Finska Bibelsällskapet såväl som med Ekumeniska Rådet i Finland. Det vore vidare fint om det uppmärksammades att det år 1526 talades andra språk än svenska i vårt land. Och att en del av dessa språk idag har status som nationella minoritetsspråk.

Det finns krafter i vår samtid som vill framhäva att Sverige är ett land för svenskar. Och för dem som vill anpassa sig efter en definition av svenskhet som det knappast går att finna samsyn kring. En liten bok av detta slag får absolut inte spela dessa krafter i händerna. Därför vore det önskvärt att också framhäva att det som firas inte i första hand är det svenska språket utan Den Stora boken. Och den är ju, som de flesta vet, en bok som kommit till i Mellanöstern.

Så låt oss – i bred ekumenisk anda – tala vidare om hur vi gör så att firandet av NT 1526 inspirerar till samtal om Bibeln och leder till ett ökat bibelengagemang.

Anders Göranzon
VDM, docent i global kristendom, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet


En liten bok om Den Stora boken – dags att fira en femhundraåring
Vi lever i en orolig tid. Ingenting tyder på att det kommer att förändras i närtid. Spadagar, yogaövningar, kryssningar eller granskogsvandringar ger inte den frid och mening som håller att leva på. Men Jesus Kristus gör det.
NT 2026 – en ny tid i svensk bibelöversättning
Det är en omfattande satsning som nu sker. Därför är det avgörande att många får vara delaktiga i processen. Genom reaktioner i olika forum får Bibelsällskapet både ros och ris för initiativet.