2025 firar den samlade kyrkan 1700-årsminnet av konciliet i Nicaea, där den nicenska trosbekännelsen tillkom. Nathan Söderblom insåg storheten i det konciliet, något som fick honom att kalla kyrkorna till det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Det ger anledning att fira och att, som här, reflektera över de koncilier som föregick Nicaea. Om de nu fanns. Och vilka frågor de i så fall avhandlade. I denna artikel skriver Sten Hidal, professor em. i Gamla testamentets exegetik i Lund, om konciliets förhistoria.

2025 firas att det har gått 1700 år sedan det första ekumeniska konciliet avhölls i Nicaea. Men var det inga koncilier före Nicaea? Klarade sig den unga kyrkan utan att samlas för att dryfta gemensamma angelägenheter?

Naturligtvis har det funnits koncilier före Nicaea – de första samlades på 100-talet, men i embryonal form kan de beläggas redan under apostolisk tid (se nedan). Problemet är att dokumentationen från dem ofta är fragmentarisk eller alls inte bevarad. Det är något som kyrkan delar med andra antika institutioner – så finns t.ex. inga protokoll bevarade från den romerska senaten, men väl många lagar som antagits där.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in