Trefaldighetstiden börjar på pingstens oktav (»åttondedag») och glider mot slutet in i adventsfastan. Pingsten med den helige Andes utgjutande fullbordar påsktiden och dess firande av Jesu död och uppståndelse, medan adventsfastan förbereder Herrens kommande. Trefaldighetstiden är alltså tiden mellan Andens utgjutande och Jesu ankomst/återkomst.

Denna artikel är för inloggade användare

Registrera din e-postadress för att få tillgång till fler artiklar och vårt nyhetsbrev.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in